Câu chuyện về xương lá bồ đề

Cây bồ đề có ý nghĩa to lớn trong phật giáo, dưới gốc bồ đề, phật Thích Ca đã ngộ ra triết lý bản chất không, vô ngã và vô thường của tồn tại để giúp chúng sinh thoát khỏi bề khổ. Chính vì thế, cây bồ đề đã trở nên có ý nghĩa hơn trong Phật giáo. Với mong muốn mang vào không gian nội thất biểu tượng cây bồ đề thì xương lá bồ đề là giải pháp.

Quá trình tạo ra xương lá bồ đề

Phần xương lá bồ bồ đề với có những hoa văn độc nhất sau khi đã loại bỏ phần diệp lục của lá.

Thu hoạch lá bồ đề
Thu hoạch lá bồ đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *