Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng

39.000

Chất liêu: xương lá bồ đề

Kích thước lá: 6cm

Sử dụng: Treo xe hoặc làm bookmark.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Thêm

Khắc nội dung trên vỏ gỗ: (tạm ngưng)

35k/lần

Khắc laze trên tag gỗ (tạm ngưng):

25k/lần

Đóng hộp gỗ làm quà tặng:

125k/hộp

Danh mục: