Ngũ Hành Sơn

Giá Bán: Liên hệ hotline

Ai lên Ngũ Hành ngâm tiếng phật

Thung dung khách phát dưới rừng thông

Biển sóng, liễu xanh vươn trời lộng

Non bồng, tùng trúc bóng lên gương

Kích thước: 96 x 96 (cm)

Chất liệu: xương lá bồ đề, sỏi

Danh mục: